PRIMARIA COMUNEI SILISTEA

Judetul Teleorman

ANUNTURI DE ACHIZITIE

    PRIMARIA COMUNEI SILISTEA                                                             
    JUDETUL  TELEORMAN                                                                              
    NR._____ DIN _______.2007                                                                               

PROGRAMIL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

Obiectul
contractului
/acordului-cadru
Cod CPV Valoarea estimata fara TVA
(lei si euro)
Anunt de intentie (daca este cazul) Procedura aplicata Data estimata pentru inceperea procedurii Data estimata pentru finalizarea procedurii Persoana responsabila de procedura
Achizitionarea unui buldoexcavator 295231100-2 222500 lei
55000 E
Anunt in SEAP
Licitatie publica deschisa Martie 2007 Aprilie 2007  Chirculescu A
Necula P.
Danac O.
Alimentare cu apa comuna Silistea, judetul Teleorman 45232150-8 3045724 lei
857371 E
Anunt in SEAP  Licitatie publica deschisa Iunie 2007 August 2007
Chirculescu A
Necula P
Dumitrache F
Pandele C
Reabilitare Scoala Generala Silistea - scoala noua. Reabilitare grup sanitar Scoala generala Silistea - scoala veche     Anunt in SEAP
Licitatie publica deschisa August 2007
  Chirculescu A
Necula P
Dumitrache F
Pandele C


Programul anual al achizitiilor publice Detalii